Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Na muљce
22. шнjna 2006
NA MUЉCE
Daniel Deyl
Vщdce иeskэch bolљevikщ Vojtмch Filip byl nejen udavaи, nэbrћ takй udavaиskэ verbнш, napsaly Lidovй noviny. Ale kdeћ, oponoval Filip. („Prбskat je prima, verbovat ne,“ je argumentace ne zrovna dobшe pochopitelnб, ale co nadмlбme.)
Je nepochybnм dobшe vмdмt, co vypeиenэ komunistickэ boss za normalizace dмlal, stejnм jako je uћiteиnй pнdit se napшнklad po nacistickэch zloиincнch. Debata kolem Filipa vљak dostala neиekanэ smмr: jedni tvrdн, ћe ke spoluprбci se Stбtnн bezpeиnostн jinй lidi navбdмl, druzн tvrdн, ћe nikoli. Takovй rozdмlenн argumentщ by naznaиovalo, ћe pokud se potvrdн prvnн varianta, je Filip bytostн hodnou odsudku; v opaиnйm pшнpadм by se podle tйto logiky vlastnм tak mnoho nedмlo.
To by byl nebezpeиnэ zбvмr. Budeme-li zkoumat, шeknмme, jednбnн dozorcщ v nacistickэch koncentraиnнch tбborech, mщћeme mezi nimi rozliљovat, napшнklad podle mнry jejich brutality a bezohlednosti. To vљak nic nemмnн na tom, ћe jejich poslбnн bylo mimoшбdnм ohyzdnй. Stejnм tak Filipovo, aќ uћ mбme na mysli to normalizaиnн nebo to souиasnй. Otбzka, zda estйbбky verboval иi nikoli, je hodna zodpovмzenн kvщli faktickй pшesnosti obrazu, jejћ si o vlastnнch dмjinбch vytvбшнme. Co se vљak љќavnatosti Filipovy osoby tэиe, nenн to neћ podruћnэ detail.