Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
19. listopadu 2006
Kde sezona nekonин
Do chorvatskйho Dubrovnнku mншн turistй po celэ rok
Terezie Pбlavб
Kdyћ se шekne Dubrovnнk, naљinci se vybavн horkй letnн mмsнce, slunnй plбћe, letnн dovolenб. Ne kaћdэ vљak vн, ћe toto chorvatskй mмsto ћije turistickэm ruchem po celэ rok a patшн mezi nejatraktivnмjљн mнsta pro slavenн silvestra a Novйho roku. Takй nejvмtљн atrakce, Den Dubrovnнku a svбtek sv. Blaћeje, spadб do zimnнho obdobн (3. ъnora). Ten den se uliиky mмsta zcela zaplnн procesнm lidн s prapory a vlajkami.
Abyste se dostali do Dubrovnнku, musнte projet i skrz ъzemн Bosny a Hercegoviny. Pro иeskйho turistu, zvyklйho zaparkovat svщj vщz hned na Istrii, je to sice docela dбlka, ale stojн za to. Uћ pшi pшнjezdu k historickйmu centru mмsta vбs oslovн mohutnй, aћ љest metrщ silnй hradby (v roce 1979 byl dнky nim Dubrovnнk zaшazen organizacн UNESCO do celosvмtovйho seznamu pamбtek kulturnнho dмdictvн), potй i ъzkй uliиky a malebnб zбkoutн. Jen vљudypшнtomnй koиky, ћijнcн z odpadkщ a z toho, co jim turistй dajн, ponмkud kazн dojem z tohoto vнce neћ padesбtitisнcovйho mмsta.

Nмco pro Ameriиany

V Dubrovnнku je neustбle ruљno zejmйna dнky pшнznivйmu klimatu a mнrnй zimм, a tak zde po celэ rok љveholн nejrщznмjљн jazyky. Mezi nimi znн hojnм angliиtina. Takй nezшнdka zahlйdnete u domщ zaparkovanй americkй vozy. Lodн pшes oceбn je pro Ameriиany Dubrovnнk snadno dostupnэ a je jich tu opravdu hodnм. Lнbн se jim tu - je tu pro nм levnм, i kdyћ pro naљince je cenovб laќka ponмkud vysoko. Za klasickэ obмd иi veиeшi zaplatнte v restauraci okolo 50 kun, pшesto stojн za to ochutnat nмco z mнstnнch specialit. Ryby, telecн maso nebo typickй иevapi (nмco jako иeskй иevabиiиi), иasto s klasickэm bramborem peиenэm v alobalu, plnмnэm sэrovou pмnou... Lбkadlem pro oиi jsou takй desнtky druhщ zmrzlin, kterй tu mбte na vэbмr. Porce za pмt kun. Ale to uћ je opravdu poшбdnб porce! Jste-li zvyklн na иeskй pivo, radмji v mнstnнch restauracнch zapijte veиeшi vнnem. Chorvatskй pivo nenн љpatnй, ale tomu иeskйmu se nevyrovnб. A pak, Chorvati jsou pшece na vнno experti!
Podle historickэch pramenщ zaloћili Dubrovnнk v sedmйm stoletн uprchlнci z Cavtatu (tehdejљнho Epidauru). Novou osadu pojmenovali Ragusium. Na pevninskй stranм prщlivu pozdмji vznikla slovanskб osada Dubrava. Pozdмji se spojily v jednu.
V 15. stoletн se stal Dubrovnнk republikou. Patшily k nн takй tйmмш vљechny pшilehlй ostrovy a pobшeћн aћ ke Stonu a jeљtм dalљн oblasti. Zanikla aћ zaибtkem 19. stoletн s Napoleonovэmi taћenнmi.

Prochбzka mмstem

Pokud jde o pamбtky mмsta, nбvљtмvnнk by si rozhodnм nemмl nechat ujнt prohlнdku hradeb z 8. aћ 17. stoletн. Dlouhй jsou tйmмш dva tisнce metrщ. Шada turistщ i mнstnнch obyvatel po veиerech uvнtб prochбzku kolem tйto osvмtlenй dominanty mмsta, na nмkolika mнstech se dokonce za vstupnй dб na hradby pшнmo vystoupit. Uvnitш samotnйho mмsta pak stojн za zmнnku pomnнk nejvмtљнho bбsnнka Dubrovnickй republiky Ivana Gundulice, baroknн katedrбla Panny Marie nebo jezuitskэ kostel svatйho Ignбce z tйhoћ obdobн, v jehoћ sousedstvн se nachбzн takzvanй dubrovnickй kolegium. Cennй obrazy si milovnнci vэtvarnйho umмnн mohou prohlйdnout v dominikбnskйm kostele a klбљteшe, kterэ se nachбzн v jiћnн ибsti Dubrovnнku.
Ke krбsбm pшнmoшskйho mмsta patшн pochopitelnм takй plбћe, kterй Dubrovnнk obklopujн. Pнseиnй, oblбzkovй nebo i skalnatй. V tмchto roиnнch obdobнch jsou sice jen k prochбzkбm, ale to neznamenб, ћe bychom se jim mмli vyhэbat. K vidмnн je ve mмstм takй Nбmoшnickй muzeum nebo Akvбrium. Kdo mб zбjem o potбpмnн, mщћe si vybrat hned ze dvou zdejљнch potбpмиskэch klubщ.
Na pamмti bychom vљak mмli mнt jednu vмc: ceny jsou tu vнce americkй neћ иeskй. Ve mмstм je шada luxusnнch, mnohohvмzdiиkovэch hotelщ napшнklad i u nбs proslulэ Hilton. Pшenocovбnн vљak hledejte radмji ve vesniиkбch poblнћ Dubrovnнku, kde je ubytovбnн v soukromн pшнstupnй i pro spoшivйho Иecha. Okolo sedmi osmi eur mimo sezonu za noc.

***

TURISTICKЙ INFORMACE

Pokud byste se rбdi z Dubrovnнku vydali na vэlet, nemмli byste si nechat ujнt panoramatickй lety nad mмstem nebo stбle oblнbenй vэlety lodн na pшilehlй ostrovy. K tмm nejpopulбrnмjљнm patшн asi vyjнћпka na ostrщvek Lokrum, kterэ mб rozlohu necelэ kilometr иtvereиnн. Relativnм nedaleko se nachбzejн proslulб иernohorskб boka Kotorskб, Kotor nebo mмsto Budva. Иernб Hora sice na prvnн pohled pщsobн drsnм a nehostinnм, ale kdyћ v zemi pobudete dйle neћ pбr hodin a mбte moћnost pohovoшit s mнstnнmi, pochopнte, ћe to byl omyl. Иernohorskй klбљtery i malebnй hory jistм stojн za vidмnн.
V Dubrovnнku je шada pшнleћitostн jнt za zбbavou. V mnoha hotelech jsou diskotйky nebo taneиnн terasy. Diskokluby jsou i mimo hotely, vмtљinou na poloostrovм Lapad. Ve starйm mмstм jsou spнљe podniky k posezenн - konoby (vinбrniиky) иi restaurace. V Dubrovnнku je stбlй divadlo - Divadlo Marina Drћice - dбle symfonickэ orchestr, nмkolik komornнch tмles, folklornн soubory Lindjo a Lado.

CO MAJН RБDI V CHORVATSKU

Specialita v listech vinnй rйvy mб svй pшнznivce nejen v Chorvatsku, ale i v Шecku a Turecku. Cibulku osmahneme na oleji a pшidбme maso. Smaћнme, dokud se nevypaшн љќбva, a pшidбme rэћi. Kdyћ cibule zesklovatн vmнchбme nadrobno pokrбjenб rajиata, petrћel a koшenн. Smмs zalijeme 500 ml vody a nechбme vaшit, dokud se tйmмш nevypaшн. Listy nechбme projнt varem v osolenй vodм a zavineme do nich smмs. Pшikrytй smotky dбme do vyhшбtй trouby. Prvnнch 15 minut peиeme na 230 °C, pak zhruba 35 minut na 180 °C a prщbмћnм podlйvбme. Nakonec vљe zalijeme smмsн rozkvedlanйho vajниka v jogurtu a peиeme pмt minut.

ZБVITKY SARMA

* Suroviny

velkй listy vinnй rйvy
500 g mletйho masa
2 rajиata
250 g rэћe
2-3 cibule
200 ml jogurtu
mletб paprika, sщl, pepш, saturejka, petrћelka, olej

Foto popis| MOШE NA DOSAH. Starб ибst Dubrovnнku s иervenэmi stшechami leћн na malйm poloostrщvku obehnanйm hradbami.
Foto autor| Foto Profimedia.cz

Foto popis| V CENTRU. Stшedu mмsta vйvodн hlavnн ulice Placa.
Foto autor| Foto Profimedia.cz

Foto autor| Foto archiv