Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
19. listopadu 2006
Tavicн kotel Khaosan Road
ASIE TEREZY ЉIMЩNKOVЙ
TEREZA ЉIMЩNKOVБ
Bulvбr Khaosan a pшilehlй tшi иtyшi ulice ve stшedu thajskй metropole Bangkok je proslavenй centrum levnй turistiky. Za pбr babek se tu dб sluљnм pobэt a jeљtм sluљnмji uћнt a poћнt. A tomu odpovнdб skladba zdejљнch nбvљtмvnнkщ. Myslнte, ћe zde narazнte na byznysmeny, kteшн si po ъspмљnйm uzavшenн obchodu v bangkockйm dowtownu chtмjн zaшбdit jako zamlada?
Na mladй mнstnн? Sexuбlnн turisty? Ъplnм vedle.
Typickйho nбvљtмvnнka Khaosan je moћno identifikovat podle bavlnмnэch pytlovitэch kalhot, bavlnмnйho trika s nбpisem a bavlnмnй иelenky ve vlasech s dredy. Kromм bavlny je spoleиensky pшнpustnй uћ pouze hedvбbн, pokud ho tedy koupнte na Khaosan. Dalљнm poznбvacнm znakem doиasnйho obyvatele Khaosan je malй zavazadlo (zatнmco to velkй leћн v pokoji v hostelu), lбhev pitnй vody v jednй ruce a bedekr Lonely Planet v druhй. Foќбky se nevytahujн - jsou nadupбny hluboko v taљce mezi mapou, repelentem a prбљky proti prщjmu. Dodrћuje se tu zбsada: nemмj u sebe vљechno, co je tvoje, ale vљechno, o co vбћnм nechceљ pшijнt. Nakonec vэstraћnй cedulky povмљenй na stмnбch hostelu -Thajcщm na pokoje vstup zakбzбn - hovoшн jasnм.
Khaosan Road je takovэ pidi New York pшed sto lety, kde se vљechno a vљichni tavн dohromady. Khaosan je odrazovэm mщstkem do jihovэchodnн Asie pro vљechny, kteшн chtмjн lйtat a nemajн na letadlo. Je to bulvбr, kde nad rбnem korzujн opilн Evropanй pod tшicet, kteшн si pшijeli „udмlat Asii“, a opilн Ameriиanй, kteшн uћ „Evropu udмlali“. Na Khaosan vede prvnн cesta z letiљtм a poslednн cesta pшed odletem domщ. Na Khaosan vбm za padesбt dolarщ uљijн novэ oblek Hugo Bosse, za deset vyrobн novinбшskэ prщkaz libovolnй tiskovй agentury a za pмt dolarщ prodajн thai-Pod. Fajn je, ћe na stбncнch s lepenkovэmi poutaиi „Kupujeme vљechno“ zase mщћete vљechno prodat.

Foto popis|