Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Cestovбnн
3. prosince 2006
Civilizaci nezastavнte, ale pшedbмhnete
ASIE TEREZY ЉIMЩNKOVЙ
Tereza Љimщnkovб
„Rбj na zemi,“ љeptal mladэ Nмmec s pohledem zabodnutэm do temnм modrй moшskй hladiny, v nнћ se romanticky иernal hornatэ ostrov Koh-Chang. „Jб tady byl pшed pмti lety,“ extaticky sdмloval spolupasaћйrщm na lodi, „pшijel jsem na tэden a zщstal dva mмsнce. Ten klid! Spalo se v chэљнch, elektшina fungovala jen na dobrй slovo!“ Lehce znejistмl, sotva se иernэ ostrov rozblikal prvnнm z asi padesбti neonщ na pobшeћн. „Ono pмt let je dlouhб doba, civilizaci nezastavнte, ћe jo,“ snaћil se utмљit tмsnм pшed pшistбnнm, kdyћ pozoroval mнstnн шidiиe pick-upщ, jak se houfujн do rojnic a dмlн si „koшist“, kterou pak odvбћejн do hotelщ. Pak nбљ spolucestujнcн ztichl a uћ ani nemukl.
Thajsko je s deseti miliony cizincщ roиnм nejnavљtмvovanмjљн zemн Asie a bude hщш. Kam pшed deseti lety lidskб noha nevkroиila, dnes vstoupн dennм v lepљнm pшнpadм noha thajskб, jejнћ majitel zrovna vymмшuje pozemek na stavbu restaurace nebo masбћnнho centra, v horљнm noha turistickб, kterб se prбvм nechбvб masнrovat иi zrovna vstбvб k obмdu.
Civilizace skuteиnм krбин mнlovэmi kroky, ale cestovatel ji i na Koh-Changu mщћe pшedbмhnout. Hned po vylodмnн je tшeba podstoupit diskusi s шidiиem a pшes jeho protesty se nechat odvйzt podйl celйho pobшeћн na ъplnэ jih ostrova, kde konин asfaltka. Tady, na mнstм zvanйm Long Beach, se romantiky chtivэ cestovatel mщћe ubytovat v chatrnй dшevмnй chэљi pod dмravou moskytiйrou se spoleиnэm tureckэm zбchodem a za zvuku vмtru kvнlнcнho mezi klepajнcнmi se stмnami vychutnбvat talнш instantnнch nudlн. Tenhle turistickэ areбl pro milovnнky starй dobrй dшevnн romantiky otevшeli loni.

Foto popis|