Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
8. ledna 2006
Jak ulevit nemocnйmu ћaludku
Ћaludeиnн vшedy se zhorљujн kouшenнm, alkoholem, kбvou a kyselэmi pokrmy
Lenka Krejcarovб
Jнdlo nevzbuzuje obavy pouze v lidech s poruchou pшнjmu potravy, ale i u tмch, jeћ trбpн ћaludeиnн vшedy. Strach je namнstм - kaћdэ pokrm, na kterйm si pochutnajн, totiћ vzбpмtн nбsleduje palиivб bolest v hornн polovinм bшicha.

Aиkoli se nбm od dмtstvн vљtмpuje, ћe mбme jнst pravidelnм a nepнt kбvu nalaиno, pшed nebezpeинm ve formм vшedщ nбs tyto pouиky neochrбnн. Pшниinou vzniku primбrnнch vшedщ je totiћ bakterie Helicobacter pylori, kterб zpщsobuje chronickэ zбnмt sliznice ћaludku a sniћuje tvorbu ochrannйho hlenu. Kromм toho takй naruљuje tмsnб spojenн mezi jednotlivэmi buтkami sliznice a umoћтuje agresivnнm sloћkбm prostupovat do hlubљнch vrstev. K infekci touto bakteriн dochбzн vмtљinou jiћ v dмtstvн, napшнklad pшi tom, kdyћ rodiиe dнtмti olнznou dudlнk.

Vyvarujte se stresu

Velkou neznбmou nenн ani vznik sekundбrnнch vшedщ. Mщћeme si je pшivodit tшeba polykбnнm lйkщ proti bolesti, zejmйna nesteroidnнch antirevmatik nebo hormonщ nadledvin, kterй oslabujн sliznici ћaludku. Nezanedbatelnэ vliv v tomto smмru majн i stres a nervovй vypмtн, kterй vedou k ћaludeиnн neurуze. Paradoxnм jsou tyto vшedy horљн neћ ty, kterй zpщsobuje bakterie. Pacienti totiћ musejн od zбkladu zmмnit ћivotnн styl. V neposlednн шadм mohou vшedy provбzet takй jinou zбvaћnou chorobu, napшнklad rakovinu иi poruchy ћlбz s vnitшnн sekrecн.
Potнћe s vшedy zaинnajн v okamћiku, kdy agresivnн kyselй љќбvy poљkodн vэstelku sliznice ћaludku. Pokud vшed pronikб do hloubky, mщћe poruљit i svalovou vrstvu pod sliznicн. Vэsledkem jsou jiћ zmiтovanй potнћe - postiћenэ иlovмk pociќuje pбlivou bolest v nadbшiљku, pшi ћaludeиnнm vшedu typicky ihned po jнdle, pшi dvanбctnнkovйm spнљe nalaиno. Obtнћe pшitom zhorљujн kyselб a koшenмnб jнdla. Pernou chvilku dokбћou nemocnэm pшipravit takй kбva, alkohol nebo sladkй jнdlo konzumovanй nalaиno. Stimulujн totiћ vyluиovбnн kyseliny chlorovodнkovй, kterб nechrбnмnou sliznici dбle naruљuje. "Nejzбvaћnмjљн komplikacн vшedщ je krvбcenн z naruљenй cйvy nebo prщnik do volnй dutiny bшiљnн, pшнpadnм do sousednнho orgбnu, napшнklad slinivky," шнkб lйkaш Petr Sucharda. Pokud se potнћe objevн, nevбhejte a vyhledejte lйkaшe. Jistotu, ћe jde skuteиnм o vшedy, totiћ zнskбte aћ po gastroskopickйm vyљetшenн, kdy lйkaш do ћaludku zavede sondu a odebere vzorek tkбnм. Jinou, o nмco pшнjemnмjљн metodou je dechovэ test, pшi nмmћ se zjiљќuje pшнtomnost bakterie Helicobacter pylori.

Operace nebэvб nutnб

Pokud vyљetшenн potvrdн nejen vшed, ale i bakterii, je tшeba podбvat antibiotika, pшнpadnм chemoterapeutika, a podstoupit protivшedovou terapii. Uћнvajн se pшi nн H2 blokбtory tlumнcн tvorbu ћaludeиnн kyseliny, mнstnн analgetika a antacida neutralizujнcн kyseliny. Zhruba za mмsнc je pak nutnб kontrola, jak se vшed hojн a zda se podaшilo bakterii odstranit. V druhйm pшнpadм nemocnэ dostane jen lйky proti vшedщm. Operativnн zбkrok nebэvб v souиasnй dobм nutnэ - podstupujн ho pouze lidй s vбћnэmi komplikacemi vшedщ, napшнklad krvбcenнm, jeћ nelze endoskopicky zastavit, nebo pшi perforaci ћaludeиnн stмny.
Sami nemocnн musejн vэraznмji љkrtat v jнdelnниku a nahradit nevhodnй pokrmy љetшнcнmi potravinami. Naprostй tabu jsou i cigarety, protoћe zpomalujн hojenн. Dщleћitй je takй odpoинvat a dopшбvat si dostatek spбnku.

***

TRABLE S VШEDY

* Pшнznaky

- pбlivб bolest v oblasti ћaludku, kterб se dostavuje ihned po konzumaci pokrmu
- nechutenstvн иi nucenн na zvracenн
- pocit sytosti
- nadэmбnн
- ъbytek vбhy

* Co pomбhб

- zmмna jнdelnниku a ћivotnнho stylu
- hodnм spбnku a dostatek odpoиinku
- antibiotika, popшнpadм antacida, lйky neutralizujнcн ћaludeиnн kyseliny, иi H2 blokбtory

* Pozor na

- stres a dlouhodobй psychickй vypмtн
- cigarety
- kбvu a alkohol konzumovanй nalaиno
- sladkosti a kyselб иi koшenмnб jнdla

Foto popis| CENA ZA ЋIVOTNН STYL. Ћaludeиnн vшedy zpщsobuje bakterie, ale vмtљн potнћe dмlajн ty, kterй jsou dщsledkem stresu иi polykбnн lйkщ.
Foto autor| Foto Isifa