Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
15. ledna 2006
Novб pivnice vмku poинtaищ
Samoobsluћnй pнpy v plzeтskйm Pubu
Matмj R. Kalina
Zdб se, ћe vznikl novэ restauraиnн fenomйn, plnм konvenujнcн s poинtaиovou generacн dneљnнch mladэch lidн. Jde o pivnici, kterб se uprostшed loтskйho lйta zrodila v Plzni. The PUB - Pilsner Unique Bar, jak se podnik nazэvб, je vlastnм jakousi symbiуzou baru, tradiиnн pivnice a nejnovмjљнch IT technologiн. V иem toto zdбnlivм nemoћnй spojenн spoинvб? Zбkladem je ojedinмlэ systйm samoobsluћnйho vэиepu, ovlбdanэ poинtaиovэm programem tak, ћe si kaћdэ host иepuje pivo sбm. Pнpy jsou instalovбny na kaћdйm ze stolщ, jejich souибstн je otoиnэ panel s displejem. Na nмm se po pшihlбљenн zobrazuje mnoћstvн vypitйho piva. Prostшednictvнm tlaинtek je takй moћnй vystavit si osobnн ъиet, zavolat ke stolu obsluhujнcн, objednat jнdlo. Dvм stovky иtvereиnнch metrщ sklepenн jednoho z plzeтskэch иinћбkщ se tak zmмnily v unikбtnн pivnici, kterб umн „oљetшit“ u deseti samoobsluћnэch vэиepщ aћ 80 ћнznivэch - tedy kromм dalљнch 40 na baru a v salonku. Ti ovљem moћnost vyuћнt samoobsluhy nemajн.

Pivnн kultura

To, ћe se na stмnм restaurace promнtб prщbмћnй skуre piv zkonzumovanэch u jednotlivэch stolщ, nenн vщbec hlavnнm tйmatem dne. „Jde jen o jakйsi zpestшenн, navozenн ducha soutмћivosti,“ шнkб Jaroslav Stuna, jeden z majitelщ pivnice. Ъиelem celйho nбpadu nenн bohapustб konzumace moku „na kvantum“, ъstшednнm motivem je povэљenн kultury popнjenн piva. „Kdyћ uћ jsme mistry svмta ve vypitйm mnoћstvн, pijme pivo kultivovanм a se znalostн vмci,“ pшidбvб dalљн z majitelщ, student ekonomie Martin Љampalнk. Proto takй v prщbмhu veиera nмkolikrбt probмhnou na plбtnм instruktбћnн filmy, jak pivo sprбvnм иepovat, jak ho rozhodnм neиepovat a иeho se vyvarovat. Z bмћnэch pijбkщ se tak zvolna stбvajн zasvмcenci, kteшн si sami se stбle vмtљн zruиnostн umмjн natoиit svou hladinku. Pokud si nмkdo na vlastnн obsluhu pшesto netroufб, rбdi mu zde pivo natoин na barovй pнpм.
Co se jнdla tэkб, restaurace nemб vlastnн kuchyni, to ani nebylo souибstн plбnu. Od poибtku spolupracuje s nedalekэm podnikem Roma, kterэ proslul znamenitou kuchynн a kuchaшi, kteшн rбdi nasytн hosty Pubu. Zajнmavэ pokrm nбm tentokrбt doporuиila dбma, љйfkuchaшka restaurantu Pizza Roma Hana Moљnovб. Fileto Tournedos poшнdнte v Pubu za 239 korun.