Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
29. ledna 2006
Excelentnн K AM za иeskб klasika dobrэm jнdlem
Podnik s tematickou kuchynн v Klokoиnй
Matмj R. Kalina
KAM ZA dobrэm jнdlem

Rakouskб kuchynм v ъnoru, jarnн kachniиky v bшeznu, speciality z jehnминho masa v kvмtnu a tшeba jeљtм jнdla naљich babiиek, ta jsou na poшadu v иervenci. Tohle vљechno a mnoho dalљнch gastronomickэch tйmat - pro kaћdэ mмsнc roku jinй - jsou dщvody, pro kterй mншн do stшedoиeskй Klokoиnй stбle vнce lidн. Jejich cнlem je restaurace Hotelu U konм, v jejнmћ repertoбru vљe shora шeиenй mohou nalйzt. A to ne v ledajakйm provedenн. Љйfkuchaш a majitel v jednй osobм Jaroslav Sapнk je jednou - a v tuto chvнli ъstшednн -postavou rodinnйho klanu kuchaшщ, kterэ mб svй zбklady kdesi hluboko v 17. stoletн.

Smysl pro inovace

Protoћe jeho domйnou je tradiиnн иeskб kuchynм, nalezneme na jнdelnнm lнstku zejmйna jнdla na toto tйma. Proto se do vyhlбљenй restaurace v malebnй stavbм barvy zlatэch kuшбtek sjнћdмjн milovnнci jнdel иeskй klasiky, kterб si dovolнme ohodnotit jakoћto pшipravenб s nevљednн bravurou, vzбcnэm smyslem pro chuќovou pointu a nezbytnэmi inovacemi.
Zamмшenн restaurace odpovнdб i jejн vzhled: stylovб formanka se zemitou selskou vэzdobou, pak noblesnн restaurace, kde je moћnй dнky mobilnнm paravбnщm nabэt pocitu soukromн i pшi plnйm domм, a koneиnм moravskэ sklнpek s vinotйkou a otevшenэm krbem. Kaћdб z tмchto prostor oslovн hosta jinэm duchem. Nikde ale nezщstanete lhostejnн. Mщћete zde zaћнt vinobranн, jindy si pochutnat na martinskй huse nebo i na nefalљovanй domбcн zabijaиce.

Nauиenб klientela

Nabнdka poskytuje i zбbмr do specialit svмtovэch kuchynн, nicmйnм silou sortimentu je иeskб klasika, ovљem s dщrazem na kvalitnн tuzemskй suroviny a s akcentem na modernн pohledovou gastronomii. „Po kvalitnн domбcн surovinм volбme uћ celэch љestnбct let, ale aћ nynн na tйto parketм dochбzн k posunu smмrem vzhщru,“ tvrdн pбn domu. Populбrnн podnik, kterэ v redukovanйm provozu funguje i v zimм, mб na svoji kuchyni uћ nauиenou klientelu. Je mnoho takovэch, kteшн si sem na шбdnou porci rбdi zajedou i v zimnнm neиase. Jako ukбzku jednй z takovэch specialit nбm pan Sapнk pшedklбdб kachnн stehno s plбtky kachnнch prsou, иervenэm zelнm a kroupovэm komнnkem.

Foto popis|