Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Apetit
5. ъnora 2006
Restaurace, jeћ mб љarm dobrэm jнdlem
KAM ZA dobrэm jнdlem
Matмj R. Kalina
Antal, starosvмtskэ podnik novй doby?

Otevшнt restauraci o dvou stovkбch ћidlн v nepшнliљ prozkoumanйm terйnu praћskй иtvrti mimo centrum je buп dobrodruћstvн, nebo zkuљenostmi podloћenэ poиin. Restaurace Antal v ulici Antala Staљka u stanice metra Budмjovickб je tнm druhэm pшнpadem.

Pivnм antickэ sloh

Je tшetн v poшadн, nejmladљн z dnes jiћ vyhlбљenэch sourozencщ (Bredovskэ dvщr a Kobyla). Kromм stejnйho majitele je spojovacнm prvkem tмchto podnikщ to, ћe vљechny leћн poblнћ trasy C praћskйho metra, dбle prosklenб pivnн tankovna a otevшenб kuchynм. Jinak mб kaћdэ z tмchto restaurantщ vlastnн osobitэ charakter. V pшнpadм podniku Antal jde o zajнmavэ projekt „trendy“ pivnice, kterб - nбbytkem s иrty starosvмtskйho stylu, hшejivэmi stмnami a pшedevљнm dobrэm pivem - pшiznбvб tradici pivnн konzumace, v naљem nбrodм jaksi geneticky zakуdovanou.
Ћhavм souиasnэ bar je doplnмn hrubou betonovou љtukou stejnйho tvaru na stropм. Prostor rozbнjejн иetnй sloupy, jejichћ hlavice jsou pojednбny ve slohu nikoli dуrskйm иi korintskйm, ale zvlбљtnнm „pivnм antickйm“ ze svмtlem prozбшenэch prбzdnэch zelenэch pivnнch lahvн. Aи restaurace netajн svou pшнsluљnost k podnikщm novй doby, skэtб pшнjemnй prostшedн a pшi svй rozloze kupodivu i uklidтujнcн atmosfйru. Sportovnн koutek s plazmovou veleobrazovkou, oddмlenэ sloupy a lehkэmi optickэmi pшepбћkami, nepщsobн v ostatnнm prostoru nijak ruљivм. Hitem je dopшedu vystavмnб kuchynм, umoћтujнcн popatшit nejen na vlastnн pшнpravu pokrmщ, ale pшehlйdnout i celй zбzemн hluboko v nitru.

Knedlнkovб univerzita

Nejvмtљнm lбkadlem restaurantu Antal je atypickй sloћenн jнdelnниku - vedle љirokйho zбbмru jнdel vнcemйnм bмћnэch je postaven na celй шadм knedlнkщ. Staroиeskй bosбky, knedlнky chlupatй, karlovarskй, љpekovй a vљelijakй jinй zde vznikajн v rukou kuchaшe specialisty. Dostat tu mщћete i vљechny druhy knedlнkщ ovocnэch a jinй speciality. Jana Pulkrбbkovб, manaћerka restaurace, dodбvб: „Pшekvapujнcн je velkэ zбjem o sladkou kuchyni pшedevљнm z шad ћen, rбdy si sem pшijdou dietnм zhшeљit.“ Knedlнkovб univerzita v Antalu je nejlepљнm dщkazem toho, ћe иeskб kuchynм svй mнsto na slunci rozhodnм mб.