Nedмlnн svмt
ъvod   |   redakce   |   napiљte nбm!   |   pшedplatnй   |   inzerce
titulnн strana (pdf)
rubriky
Publicistika
Na muљce
Svмt vмdy
Scйna
Auto & Moto
Cestovбnн
Bydlenн
Menu
Zdravн
Spoleиnost
redakce
Redakce
Dopisy
Pшedplatnй
Inzerce
Zdravн
29. ledna 2006
Pшechod nemusн pшipravit o ъsmмv
Cennэmi pomocnнky jsou ъprava jнdelnниku, pravidelnэ pohyb a bylinnй pшнpravky
Lenka Krejcarovб
Zatнmco na tvбшi leckterйho muћe dokбћe zmнnka o pшechodu vykouzlit pobavenэ ъsmмv, pro ћeny odliv hormonщ mnohdy znamenб oиistec, kterэ s sebou kromм trбpenн s psychikou pшinбљн i шadu fyzickэch problйmщ. Jak s nimi ъиinnм bojovat?
Hlavnн pшниinou potнћн, s nimiћ se musejн ћeny v pшechodu vyrovnat, je hlad tмla po chybмjнcнch hormonech. Vajeиnнky, kterй od puberty pravidelnм vydбvaly do krevnнho obмhu pohlavnн hormony, totiћ v klimakteriu postupnм pшestбvajн pracovat a tмlo se tak ocitб bez svй dбvky estrogenщ a gestagenщ. Vэsledkem je, ћe organismus zaиne stбvkovat. Vzhledem k tomu, ћe pohlavnн hormony zasahujн vнce иi mйnм do vмtљiny шнdicнch funkcн, je „trucovбnн“ tмla vcelku logickй. Orgбny zбvislй na hormonбlnн regulaci jsou bez dostateиnйho velenн a musejн postupnм zmмnit svoji funkci. Spolu s hormony tak v menopauze mizн i urиitй dosavadnн vэhody ћen oproti muћщm stejnйho vмku. Jsou jimi napшнklad menљн obtнћe s pletн, niћљн riziko srdeиnм cйvnнch nemocн a dalљн.

Pernй chvilky

Nejиastмji se prvnн potнћe s pшechodem u ћen objevujн okolo pмtaиtyшicбtйho roku a trvajн zhruba do pмtapadesбti let. Ohlбsit se vљak mohou i mnohem dшнve, napшнklad po operativnнm odnмtн dмlohy иi vajeиnнkщ, nebo naopak dlouho po padesбtce. V ranй fбzi obtмћujн slabљн pohlavн zpravidla nбvaly horka, kterй stшнdб zimomшivost, nepravidelnб menstruace, vэraznй noиnн pocenн a potнћe se spбnkem. Vэjimkou vљak nejsou ani deprese a nepшнjemnй kolнsбnн nбlad. Dostavit se mohou rovnмћ ъpornй bolesti hlavy, pбteшe, dlouhэch kostн a kloubщ, buљenн srdce, zбvratм a urychlenб tvorba vrбsek.
Pozdмji, zpravidla potй, co zmizн menstruace, dochбzн ke snнћenн pruћnosti svalщ v oblasti moиovйho mмchэшe, coћ vede k иastмjљнmu moиenн, popшнpadм k samovolnйmu unikбnн moиi. Takй sliznice jsou suљљн, kшehин a jsou tak snadno zranitelnй nebo nбchylnй k zбnмtщm. Ruku v ruce s tмmito problйmy jdou i dalљн psychickй obtнћe. Ћeny si tak leckdy pшipadajн jako na houpaиce. Vnнmajн mnohem intenzivnмji svй stбrnutн a nepшipadajн si pшitaћlivй pro opaиnй pohlavн. Jakkoli jsou psychickй potнћe nepшнjemnй, vмtљн nebezpeин v tomto obdobн pшedstavujн choroby, pшed nimiћ hormony ћeny chrбnily. Konkrйtnм jde o diabetes, riziko rakoviny prsu a tlustйho stшeva, шнdnutн kostн provбzenй zlomeninami, aterosklerotickй zmмny a vysokэ tlak.

Zбzraиnб sуja

Intenzita obtнћн i doba jejich trvбnн obvykle zбvisн na konstituci ћeny a jejнm ћivotnнm stylu. Pokud se jiћ k menopauze schyluje, vyplatн se vyzkouљet dietu, dopшбvat tмlu pravidelnм pohyb a snнћit stres.
Ъplnм nejslabљнm mнstem ћen v pшechodu bэvб jнdelnниek. Vhodnб je pro nм napшнklad dieta sniћujнcн pшнjem tukщ z masa. Zvэљit se naopak vyplatн pшнjem vэrobkщ ze sуji. Prбvм ona je bohatэm zdrojem fytoestrogenщ, kterй pщsobн jako slabй estrogeny a chrбnн ћeny pшed zdravotnнmi potнћemi. Dщleћitou roli takй hraje pravidelnэ pohyb. Napшнklad ћeny, kterй pшed pшнchodem menopauzy pravidelnм cviин, mнvajн buп menљн, nebo ћбdnй potнћe spojenй s шнdnutнm kostн.
Lйkaшi obvykle pшi potнћнch v menopauze pшedepisujн hormonбlnн substituиnн terapii. Tмchto terapiн je vнce druhщ a obsahujн buп estrogen, nebo progesteron z lбtek obsaћenэch v rostlinбch.

***

ODLIV HORMONЩ
* Jakй jsou projevy

- nбvaly horka, zimomшivost, noиnн pocenн a nespavost
- deprese, zmмny nбlad a podrбћdмnost
- bolesti hlavy, pбteшe, dlouhэch kostн a kloubщ
- buљenн srdce, malбtnost
- zrychlenб tvorba vrбsek
- snнћenн pruћnosti svalщ v oblasti kolem moиovйho mмchэшe a moиovй trubice
- sliznice jsou celkovм nбchylnмjљн k zбnмtщm

* Vyplatн se

- upravit stravovacн nбvyky a snнћit celkovou energetickou spotшebu
- omezit pшнjem soli, volnэch sacharidщ a tuku v mase a v masnэch vэrobcнch
- zvэљit pшнjem vбpnнku, vlбkniny a rostlinnэch tukщ
- omezit konzumaci alkoholu
- vмnovat pozornost dostateиnйmu pшнjmu vљech potшebnэch vitaminщ a antioxidantщ
- sportovat, relaxovat a omezit stresovй situace

Foto popis| OBTНЋNЙ DESETILETН. Potнћe s pшechodem se objevujн kolem pмtaиtyшicнtky a trvajн zhruba do pмtapadesбti let.
Foto autor| Foto Profimedia.cz